Lokaal Sportakkoord

Op de achtergrond een tennisspeelster met de tekst lokaal sport akkoord Renkum. Renkum samen in beweging!

Inleiding

Sport- en beweegaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente dachten de afgelopen maanden mee over de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord is op 23 september in MFC Doelum door 17 organisaties formeel ondertekend. Het is nog steeds mogelijk om u als organisatie te verbinden aan dit akkoord.

Waarom een Lokaal Sportakkoord?
In de gemeente Renkum moet iedereen een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Daarom hebben sport- en beweegaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners samen met ons nagedacht over de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Hierin staan alle ambities die we met elkaar willen bereiken op het gebied van sport en bewegen.

Digitaal intekenen op het sportakkoord
Spreken 1 of meerdere acties in het akkoord uw organisatie aan? En wil uw organisatie aan de slag met een of meerdere acties? Dat kunt u dat digitaal aangeven via de website Sportakkoord Renkum. 

Wat houdt ‘meetekenen’ precies in?
‘Meetekenen’ betekent dat u zich kunt vinden in de opgestelde actie en deze inhoudelijk steunt. U bent op geen enkele manier een contractueel verplicht tot iets maar u spreekt u uit om u in te willen zetten voor de ambitie/actie!

Na ondertekening gaat u samen met de andere partijen, die op de actie hebben ingetekend, de verantwoordelijkheid aan en gaan jullie samen invulling geven aan de actie en bedenken hoe dit concreet tot uitvoer kan worden gebracht. Door mee te tekenen laat u zien dat u dit belangrijk vindt en u wil inzetten om de actie te laten slagen.

De mate van tijdsinvestering hangt natuurlijk af van de actie en uiteraard van de inbreng en beschikbaarheid van partijen zelf. U kunt dat zelf aangeven. Eigenlijk gaat het erom dat er een mooie kans en daarmee ook een positieve uitdaging ligt, om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan sporten en bewegen in de gemeente Renkum. 

Vragen of opmerkingen?
Heeft u nog opmerkingen dan kunt u deze opnemen in uw digitale ondertekening. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sportenbeweegteam@renkum.nl met uw contactgegevens en vraag. Wij nemen dan telefonisch of per e-mail contact op.

Kerngroep Lokaal Sportakkoord
Rond het Lokaal Sportakkoord is een kerngroep actief die "eigenaar" is van het akkoord. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van: het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum, MFC Doelum, Sjabbens Sport & Health, Nuovo, Pro Persona, HBZ Bewegen, Koen Beenen en de gemeente Renkum.

Aanvraag uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord
Tussen 1 en 31 oktober 2020 kunnen de partijen die het lokaal sportakkoord hebben getekend uitvoeringsbudget aanvragen. Hiervoor maakt u gebruik van het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Het volledige ingevulde formulier kunt u uiterlijk 31 oktober 2020 mailen naar sportenbeweegteam@renkum.nl

Voorwaarden aanvraag:

  • Een aanvraag kan alleen met meerdere partijen worden ingediend.
  • Uiterlijk 31 januari wordt gestart met de organisatie van de activiteit.
  • De aanvraag moet volledig ingevuld uiterlijk 31 oktober 2020 zijn gemaild naar sportenbeweegteam@renkum.nl  

De kerngroep beoordeelt de aanvragen medio november en kent dan de budgetten toe. 

Downloads

Lokaal Sportakkoord gemeente Renkum
Aanvraagformulier budget Lokaal Sportakkoord