Covid-19

afbeelding van coronavirus

Hier vindt u alle actuele informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op gebied van sport.

Vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn. Het is in dat geval goed om in eerste instantie bij uw eigen  (sport)koepel te informeren. Deze  zijn via de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF,  in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS,  goed op de hoogte.  Voor de meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten ga naar de website van  NOC*NSF.

Informatie
Zijn er toch nog vragen, laat het ons dan weten via sportenbeweegteam@renkum.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden. Over eventueel aanvullende maatregelen  en/of relevante voorbeelden gaan wij u ook  via deze weg op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Update 17 november

 • Als je klachten hebt blijf je thuis.
 • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor binnensporten (en groepslessen) geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Voor buitensporten (en groepslessen) geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Meerdere groepjes en groepslessen naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen (oefen)wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

 

Update 9 november

 • Voor jongeren tot en met 17 jaar geldt dat ze in grotere groepen en in teamverband mogen sporten, maar vanaf 13 jaar wel afstand moeten houden tot de trainer.
 • Voor sporten buiten geldt dat volwassenen alleen individueel of in een groep van twee mogen sporten, met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers. Wedstrijden en groepslessen met meer dan twee zijn niet toegestaan. Een trainer of instructeur telt niet mee bij de twee personen.
 • Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Dit betekent dat teamsport beperkt is tot twee personen, exclusief trainer. Het is dus niet toegestaan dat meerdere groepjes onder begeleiding van één trainer trainen.
 • Voor personen tot en met 17 jaar geldt dat ze wel met meer dan twee personen mogen sporten en onderling, op de eigen club, (oefen)wedstrijden mogen spelen. Wedstrijden tegen/bij andere clubs zijn niet toegestaan. Publiek bij trainingen is niet toegestaan. Douches en kleedkamers moeten gesloten zijn. Er is alleen een uitzondering voor toiletten.

 

Update 3 november

Algemeen

 • Zwembaden zijn volledig gesloten;
 • Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.

Wedstrijden, trainingen en (groeps)lessen

 • Sportwedstrijden en groepstrainingen zijn verboden, alleen de jeugdtrainingen tot en met 17 jaar mogen in groepsverband doorgaan.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar mogen dus op de eigen club gezamenlijk sporten. Tijdens het sporten hoeven zij hierbij onderling geen 1,5 meter afstand te houden, wel tot de trainer/coach.
 • Sportbeoefening (18+) is alleen toegestaan in de volgende gevallen: Individueel of met niet meer dan 2 personen. Dit betekent dat er zowel buiten als binnen met maximaal 2 personen gesport kan worden, maar zonder instructeur/trainer/begeleider erbij. Groepen/teams mogen dus ook niet opgesplitst worden in groepjes van 2 personen.

Hoewel er dus nieuwe beperkingen zijn moet toch ook gezegd worden dat sport en bewegen nog altijd mogelijk zijn in deze moeilijke tijden, al is het meer op individuele basis. De positieve waarden van sport werden ook door Premier Rutte wat ons betreft terecht gememoreerd tijdens de persconferentie.

Update 20 oktober

Een korte update vanuit Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF, om de mogelijke onduidelijkheid die lokaal is ontstaan door  interpretatieverschillen proberen weg te nemen.

 • Jeugd t/m 17 jaar: bij individuele sportbeoefening is die leeftijdsgrens eenvoudig te bepalen en te handhaven. In een team waarin gedurende het competitiejaar iemand 18 jaar wordt lijkt het gezonde verstand van trainer/clubleiding de beste toepassing. Wij hebben de verschillende sportbonden gevraagd daarin niet de grenzen op te zoeken. Een heel team van 18 jarigen is wat ons betreft niet een uitzondering voor een individu;
 • Teamsporters in groepjes van maximaal 4 (18 jaar e.o.) op het veld buiten (bijvoorbeeld hockey, voetbal e.d.): uitgangspunt is natuurlijk het afstand houden van tenminste 1,5 meter binnen het groepje. Het is toegestaan om met meerdere groepjes op 1 sportveld te sporten, waarbij “rouleren” van personen in verschillende groepjes niet is toegestaan. Het gaat immers om vermenging zoveel mogelijk tegen te gaan. In onze communicatie adviseren wij om het aantal groepjes per veld niet te groot te maken zodat voldoende afstand van bij voorkeur meer dan 1,5 meter (voorschrift Rijksoverheid) gewaarborgd kan worden;
 • Individueel sporten (18 jaar e.o.) in fitnesszalen i.c. groepslessen van maximaal 30 deelnemers in een afzonderlijke ruimte: Groepjes van maximaal 4 die tijdens de groepsles onderling niet meer van samenstelling veranderen. De groepjes dienen als groep herkenbaar te zijn en ruim afstand tussen elkaar te hebben. Officieel is dat tenminste 1,5 meter, maar bij voorkeur meer.
 • Dubbelen met tennis: Door het expliciet noemen van dit voorbeeld door premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van 13 oktober jl. is veel onduidelijkheid ontstaan. In overleg met het ministerie van VWS is na afloop van de persconferentie hierover gesproken. Formeel geldt nu dat een groepje van 18 jaar en ouder maximaal uit 4 personen mag bestaan, waarbij de afstand van tenminste 1,5 meter gewaarborgd moet kunnen worden. Wij zijn met de tennisbond van mening dat “dubbelen” met die omschrijving in de praktijk veilig kan plaatsvinden

Update 15 oktober

De belangrijkste maatregelen en wijzigingen. Het betreft met name het volgende:

 • Sportkantines zijn gesloten;
 • In sportaccommodaties worden douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven;
 • Kleedkamers bij zwemgelegenheden kunnen wel open blijven;
 • Voor het bewegingsonderwijs zijn voor het gebruikmaken van kleedkamers geen wijzigingen. Daarvoor geldt dus dat de bestaande situatie gehandhaafd kan worden;
 • Geen wedstrijden voor alle sporten en voor alle leeftijden;
 • T/m 17 jaar mag gewoon getraind worden. Binnen en buiten gelden geen belemmeringen qua groepsgrootte of onderlinge afstand;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt dat men buiten mag trainen in groepjes van 4 personen met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen, verspreid over het sportveld;
 • Voor 18 jaar en ouder geldt voor teamsporten dat men binnen mag trainen in groepjes van 4 personen met inachtneming van 1,5 meter;
 • Voor individuele sportdeelname (bijvoorbeeld bootcamp en yoga) voor 18 jaar en ouder geldt binnen een maximale groepsgrootte van 30 personen, met 1,5 meter afstand en inachtneming van de coronamaatregelen;
 • Danssport kan/mag alleen binnen 1,5 meter als er sprake is van dans in de vorm van een culturele uiting (ballet e.d.);
 • Sportwedstrijden zijn verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers.

Financieel
De genomen maatregelen gelden voor tenminste vier weken. Over twee weken analyseert het kabinet de effecten van de maatregelen. Met de minister Tamara van Ark is afgesproken dat er op korte termijn afspraken maken over de financiële consequenties van deze COVID 19 maatregelen. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de inmiddels bestaande regelingen (TASO, TVS e.d.)  hiervoor de basis zullen vormen. De al eerder genoemde gesprekken over compensatie voor zwembaden en ijsbanen zijn inmiddels gestart. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang en uitkomsten van gesprekken.