Covid-19

afbeelding van coronavirus

Hier vindt u alle actuele informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op gebied van sport.

Vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn. Het is in dat geval goed om in eerste instantie bij uw eigen  (sport)koepel te informeren. Deze  zijn via de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF,  in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS,  goed op de hoogte.  Voor de meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten ga naar de website van  NOC*NSF.

Informatie
Zijn er toch nog vragen, laat het ons dan weten via sportenbeweegteam@renkum.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden. Over eventueel aanvullende maatregelen  en/of relevante voorbeelden gaan wij u ook  via deze weg op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Update 20 januari

Stimulering sport en bewegen van de jeugd tijdens COVID-19
Door de huidige maatregelen is binnen sporten momenteel niet mogelijk en zijn veel sportactiviteiten stil komen te liggen. Hierdoor bewegen kinderen en jongeren momenteel veel minder. Sporten in de buitenlucht mag deze doelgroep wel binnen de geldende maatregelen. Om iedereen tussen de 4 en 18 jaar de kans te bieden om te sporten, vragen wij onze sportaanbieders om hun trainingen voor deze doelgroep open te stellen of een extra programma aan te bieden in samenwerking met ons Sport- en Beweegteam. Wij hebben hiervoor een budget van € 5.000,- beschikbaar gesteld om initiatieven die bijdragen aan het stimuleren van sport en bewegen van de jeugd te ondersteunen. Sportaanbieders die hier een bijdrage aan willen leveren kunnen zich vanaf heden tot uiterlijk 6 februari 2021 melden bij het
Sport- en Beweegteam via sportenbeweegteam@renkum.nl. Na aanmelding wordt contact opgenomen over de verdere uitwerking o.a. publiciteit, programmering en de mogelijkheid van vergoeding kosten.

Update 15 december

 • Als je klachten hebt blijf je thuis.
 • Alle binnensportlocaties zijn gesloten.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten.
 • Groepslessen (18 jaar en ouder) buiten zijn verboden.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

Update 17 november

 • Als je klachten hebt blijf je thuis.
 • Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Voor binnensporten (en groepslessen) geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Voor buitensporten (en groepslessen) geldt een maximum van 4 personen (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand.
 • Meerdere groepjes en groepslessen naast elkaar is mogelijk, zolang zij onderling niet mengen en duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Maar er worden geen (oefen)wedstrijden gespeeld tegen sporters van andere verenigingen. Onderlinge trainingspartijen mogen wel.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

 

 

Video