Covid-19

afbeelding van coronavirus

Hier vindt u alle actuele informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op gebied van sport.

Vragen
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog veel vragen zijn. Het is in dat geval goed om in eerste instantie bij uw eigen  (sport)koepel te informeren. Deze  zijn via de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF,  in nauwe samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS,  goed op de hoogte.  Voor de meest actuele versie van het protocol Verantwoord Sporten ga naar de website van  NOC*NSF.

Informatie
Zijn er toch nog vragen, laat het ons dan weten via sportenbeweegteam@renkum.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden. Over eventueel aanvullende maatregelen  en/of relevante voorbeelden gaan wij u ook  via deze weg op de hoogte houden.

Voor actuele informatie en een uitgebreide Q&A over sport- en beweegactiviteiten in relatie tot de laatste COVID-19 maatregelen verwijzen wij u naar: https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

Update 15 maart

Vanaf woensdag 16 maart is er een aantal kleine versoepeling van de maatregelen voor buitensporten. Wij hopen dat dit een tussenstap is naar een verdere verruiming van de mogelijkheden voor de sport. Er gelden vanaf woensdag de volgende maatregelen:

Sporten op sportaccommodaties (sportaccommodaties zijn in dit geval de club- en verenigingsterreinen: tennisvelden, voetbal- en hockeyvelden)

 • Er mag alleen buiten gesport worden (behalve zwemles voor kinderen).
 • Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten bij sportaccommodaties in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen met teams van de eigen club.
 • Tot en met 26 jaar is sporten bij sportaccommodaties toegestaan, in teamverband, zonder 1,5 meter afstand te houden en wedstrijden onderling spelen met teams van de eigen club.
 • Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten, met 1,5 meter afstand houden.
 • Geen ouders/toeschouwers toegestaan.
 • Kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven voor noodgevallen.
   

Sporten in de openbare ruimte

 • Sport- en jeugdactiviteiten t/m 17 jaar mogen ook buiten de sportaccommodaties plaatsvinden in de openbare ruimte. Dus ook jeugdclubs, scouting, ballet etc mogen buiten in groepsverband zonder 1,5 meter.
 • Voor 18 jaar en ouder geldt in de openbare ruimte: Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën.
 • Sporten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur). Als er meerdere groepen aan het sporten zijn, moet er ten minste 1,5 meter afstand worden gehouden tussen deze groepen. Deze groepjes mogen niet wisselen van samenstelling. Een instructeur mag wel van tweetal naar tweetal gaan om per tweetal een aparte instructie te geven, op tenminste 1,5 afstand van het tweetal.
 • Groepslessen zijn niet toegestaan: Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven.

Update 1 maart

Buitensport
Vanaf woensdag 3 maart mag jeugd tot en met 26 jaar in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan twee personen.

De volgende voorwaarden gelden voor sporters tot en met 26 jaar:

 • Aanwezigheid van herkenbare begeleiding;
 • Er wordt geen competitie gespeeld;
 • De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren; (De vrijstelling geldt alleen voor zover de sport niet beoefend kan worden met inachtneming van de veilige afstand en alleen tijdens het beoefenen van de sport)
 • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
   

Update 20 januari

Stimulering sport en bewegen van de jeugd tijdens COVID-19
Door de huidige maatregelen is binnen sporten momenteel niet mogelijk en zijn veel sportactiviteiten stil komen te liggen. Hierdoor bewegen kinderen en jongeren momenteel veel minder. Sporten in de buitenlucht mag deze doelgroep wel binnen de geldende maatregelen. Om iedereen tussen de 4 en 18 jaar de kans te bieden om te sporten, vragen wij onze sportaanbieders om hun trainingen voor deze doelgroep open te stellen of een extra programma aan te bieden in samenwerking met ons Sport- en Beweegteam. Wij hebben hiervoor een budget van € 5.000,- beschikbaar gesteld om initiatieven die bijdragen aan het stimuleren van sport en bewegen van de jeugd te ondersteunen. Sportaanbieders die hier een bijdrage aan willen leveren kunnen zich vanaf heden tot uiterlijk 6 februari 2021 melden bij het
Sport- en Beweegteam via sportenbeweegteam@renkum.nl. Na aanmelding wordt contact opgenomen over de verdere uitwerking o.a. publiciteit, programmering en de mogelijkheid van vergoeding kosten.

Update 15 december

 • Als je klachten hebt blijf je thuis.
 • Alle binnensportlocaties zijn gesloten.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten.
 • Groepslessen (18 jaar en ouder) buiten zijn verboden.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.

 

Video