Lokaal Sportakkoord

Lokaal sportakkoord Renkum

Via het lokaal sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het lokaal sportakkoord in onze gemeente bestaat uit de volgende vijf thema's:

  • Inclusie en diversiteit
  • Sociaal veilige sport
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen

Budget

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Wij ontvangen een bedrag van € 20.163 per jaar die kan worden ingezet voor uitvoering van de acties onder de genoemde vijf thema’s.

Kerngroep Lokaal Sportakkoord

Rond het Lokaal Sportakkoord is een kerngroep actief die "eigenaar" is van het akkoord. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van: het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum, MFC Doelum, Sjabbens Sport & Health, Nuovo, Pro Persona, HBZ Bewegen, SCW'23, Adviesraad sociaal domein, vluchtelingenwerk en de gemeente Renkum.

Op deze pagina kun je het volgende vinden

  • Het plan ''Lokaal sportakkoord Renkum 2023 - 2026
  • Aanvraagformulier
  • De resultaten 
  • Nieuwsbrief

Sportakkoord 2023-2026

Het plan

Aanvraagformulier

Project indienen

Nieuwsbrief

Digitaal nieuws

Sportakkoord resultaten