Lokaal Sportakkoord

Een bal, hockeystick en tennisracket met de tekst lokaal sportakkoord gemeente Renkum

Inleiding

Sport- en beweegaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente dachten de afgelopen maanden mee over de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord is op 23 september 2020 in MFC Doelum door 17 organisaties formeel ondertekend. Het is nog steeds mogelijk om u als organisatie te verbinden aan dit akkoord.

Waarom een Lokaal Sportakkoord?

In de gemeente Renkum moet iedereen een leven lang met plezier kunnen sporten en bewegen. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Daarom hebben sport- en beweegaanbieders, ondernemers, maatschappelijke partners samen met ons nagedacht over de invulling van een Lokaal Sportakkoord. Hierin staan alle ambities die we met elkaar willen bereiken op het gebied van sport en bewegen.

Digitaal intekenen op het sportakkoord

Spreken 1 of meerdere acties in het akkoord uw organisatie aan? En wil uw organisatie aan de slag met een of meerdere acties? Dat kunt u dat digitaal aangeven via de website Sportakkoord Renkum. 

Wat houdt ‘meetekenen’ precies in?

‘Meetekenen’ betekent dat u zich kunt vinden in de opgestelde actie en deze inhoudelijk steunt. U bent op geen enkele manier een contractueel verplicht tot iets maar u spreekt u uit om u in te willen zetten voor de ambitie/actie!

Na ondertekening gaat u samen met de andere partijen, die op de actie hebben ingetekend, de verantwoordelijkheid aan en gaan jullie samen invulling geven aan de actie en bedenken hoe dit concreet tot uitvoer kan worden gebracht. Door mee te tekenen laat u zien dat u dit belangrijk vindt en u wil inzetten om de actie te laten slagen.

De mate van tijdsinvestering hangt natuurlijk af van de actie en uiteraard van de inbreng en beschikbaarheid van partijen zelf. U kunt dat zelf aangeven. Eigenlijk gaat het erom dat er een mooie kans en daarmee ook een positieve uitdaging ligt, om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan sporten en bewegen in de gemeente Renkum. 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog opmerkingen dan kunt u deze opnemen in uw digitale ondertekening. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sportenbeweegteam@renkum.nl met uw contactgegevens en vraag. Wij nemen dan telefonisch of per e-mail contact op.

Kerngroep Lokaal Sportakkoord

Rond het Lokaal Sportakkoord is een kerngroep actief die "eigenaar" is van het akkoord. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van: het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum, MFC Doelum, Sjabbens Sport & Health, Nuovo, Pro Persona, HBZ Bewegen, Koen Beenen en de gemeente Renkum.

Aanbod

Stimuleringsbudget

Om het starten en uitvoeren van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord te stimuleren is er jaarlijks een buget beschikbaar. Wanneer u heeft meegetekend kunt u een aanvraag doen. Download het aanvraagformulier, vul alle gevraagde gegevens in en mail het naar sportenbeweegteam@renkum.nl. Twijfelt u of u een aanvraag kunt doen? Neem dan contact op met buurtsportcoach Tanja Dijkstra. Haar contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Services

Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc. of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden. Naast de rijksmiddelen is, via de adviseur lokale sport, voor sportverenigingen aanvullende ondersteuning mogelijk. De adviseur lokale sport kan bij initiatieven aan sportverenigingen aanvullend services toekennen met als doel om sportclubs aan te moedigen als sportaanbieders samen te werken. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.

In de gemeente Renkum is Jeroen van der Linden het aanspreekpunt. Hij heeft hiervoor een beperkt aantal uren beschikbaar. Het contact met de lokale adviseur sport loopt via het Sport- en Beweegteam Renkum. 

Waarom zou mijn club ondersteuning willen?

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je jouw sportclub vitaal? Zijn er voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Met het lokale Sportakkoord kun je gezamenlijk de sport en jouw sportclub versterken. De ondersteuning geeft jouw club de mogelijkheid om te groeien en bloeien richting de toekomst.

Hoe kan mijn club ondersteuning ontvangen?

  1. Bedenk wat de grootste uitdaging is van jouw sportclub;
  2. Leg contact met het Sport- en Beweegteam Renkum;
  3. Ga in overleg met het Sport- en Beweegteam om samen te bepalen waar jouw club ondersteuning bij kan gebruiken;
  4. Het Sport- en Beweegteam en adviseur lokale sport hebben contact om te bespreken welke ondersteuning die passend is voor jouw club;
  5. Het Sport- en Beweegteam dient via de Adviseur lokale sport de aanvraag van ondersteuning in voor jouw club;
  6. Na goedkeuring ontvangt jouw club de ondersteuning en start de realisatie van je clubambitie!

Meer informatie of voorbeelden van beschikbare services?

Zie: https://nocnsf.nl/media/4033/sportakkoord_brochure_2021.pdf

Contact

Sport- en Beweegteam

Tanja Dijkstra
     

Downloads

Lokaal Sportakkoord gemeente Renkum
Aanvraagformulier budget Lokaal Sportakkoord