Lokaal Sportakkoord

Logo lokaal sportakkoord

Inleiding

Herijking Lokaal Sportakkoord

Er zijn kansen voor sporten en bewegen in onze gemeente, want er komt een vernieuwd Lokaal Sportakkoord!

Wilt u samen met andere sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en ondernemers meepraten over een update van het Lokaal Sportakkoord in Renkum? 

Heeft u ideeën over een vernieuwend aanbod, activiteit of voorziening op het gebied van sporten en bewegen en zoekt u andere partijen of middelen om dit te realiseren? 

Kom dan op dinsdagavond 13 juni naar de inloopavond georganiseerd door de kerngroep van het Lokaal Sportakkoord.

Inloopavond 13 juni

De kerngroep organiseert een inloopavond voor het Lokaal Sportakkoord op 13 juni tussen 19.30 en 21.30 uur in MFC Doelum. Aanmelden doet u via sportenbeweegteam@renkum.nl tot uiterlijk 11 juni a.s.  

Kunt u niet aanwezig zijn en heeft u een actiepunt dat binnen de ambities van het Lokaal Sportakkoord zou kunnen vallen of wilt u keer apart over het Lokaal Sportakkoord doorpraten? Mailt u dit ook naar sportenbeweegteam@renkum.nl dan nemen wij contact met u op. 


Wat is een Lokaal Sportakkoord?

Via het lokaal sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeenten lokaal af hoe zij met elkaar sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Het lokaal sportakkoord in onze gemeente bestaat uit de volgende vier thema's:

  • Inclusie en diversiteit
  • Vitale sportaanbieders
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen

Het concept Lokaal Sportakkoord Renkum 2023-2026 is het vervolg op ons Lokaal Sportakkoord 2020-2022. 

Budget

Iedere gemeente ontvangt jaarlijks een bedrag van de rijksoverheid voor de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Wij ontvangen een bedrag van € 20.163 per jaar die kan worden ingezet voor uitvoering van de acties onder de genoemde vier thema’s

Digitaal intekenen op het sportakkoord

Spreken 1 of meerdere acties in het akkoord uw organisatie aan? En wil uw organisatie aan de slag met een of meerdere acties? Dat kunt u dat digitaal aangeven via de website Sportakkoord Renkum. 

Wat houdt ‘meetekenen’ precies in?

‘Meetekenen’ betekent dat u zich kunt vinden in de opgestelde actie en deze inhoudelijk steunt. U bent op geen enkele manier een contractueel verplicht tot iets maar u spreekt u uit om u in te willen zetten voor de ambitie/actie!

Na ondertekening gaat u samen met de andere partijen, die op de actie hebben ingetekend, de verantwoordelijkheid aan en gaan jullie samen invulling geven aan de actie en bedenken hoe dit concreet tot uitvoer kan worden gebracht. Door mee te tekenen laat u zien dat u dit belangrijk vindt en u wil inzetten om de actie te laten slagen.

De mate van tijdsinvestering hangt natuurlijk af van de actie en uiteraard van de inbreng en beschikbaarheid van partijen zelf. U kunt dat zelf aangeven. Eigenlijk gaat het erom dat er een mooie kans en daarmee ook een positieve uitdaging ligt, om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan sporten en bewegen in de gemeente Renkum. 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u nog opmerkingen dan kunt u deze opnemen in uw digitale ondertekening. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sportenbeweegteam@renkum.nl met uw contactgegevens en vraag. Wij nemen dan telefonisch of per e-mail contact op.

Kerngroep Lokaal Sportakkoord

Rond het Lokaal Sportakkoord is een kerngroep actief die "eigenaar" is van het akkoord. In deze kerngroep zitten vertegenwoordigers van: het Sport- en Beweegteam in de gemeente Renkum, MFC Doelum, Sjabbens Sport & Health, Nuovo, Pro Persona, HBZ Bewegen, Koen Beenen en de gemeente Renkum.

Contact

Sport- en Beweegteam

Gaia van Deursen

Hogenkampseweg 45
6871 JK Renkum

Downloads

Lokaal Sportakkoord gemeente Renkum
Aanvraag formulier lokaal sportakkoord Gemeente Renkum
Voorkant concept lokaal sportakkoord