Sporttrainer 50+

tekst: 50+ sport en spel

Functienaam

Sporttrainer

Naam vereniging

50+ Sport en Spel

Taakomschrijving

50+ Sport en Spel is een vereniging voor alle inwoners in en rond de gemeente Renkum vanaf 50 jaar, die graag aan hun lichamelijke gezondheid willen werken, zonder dat ze voor één enkele sport moeten kiezen.
Wij zoeken een deskundige sporttrainer (bij voorkeur met aantekening MBvO) die een aanbod heeft in oefeningen ter bevordering van conditie, spierversterking en souplesse, aangevuld met een zaalspel. 

Aantal uur: 2 aansluitende uren op de woensdag avond in MFC Doelum, Renkum 

Woensdag 19.00 - 20.00 uur gymzaal Doelum
Woensdag 20.00 - 21.00 uur gymzaal Doelum 

We volgen met onze lessen de schoolvakanties

Vacature: vanaf 1 september 2023 

Vergoeding:
nader overeen te komen 

Contactpersoon

Klaas Siccama 0317 - 41 48 27
k.k.siccama@gmail.com

Website

www.50plussportenspel.nl