Sportvisie

Inleiding

In haar vergadering van 29 september jl. heeft de gemeenteraad de Sport- en Beweegvisie voor de komende jaren unaniem vastgesteld. In deze visie staan de doelstellingen en ambities waar de gemeente Renkum zich de aankomende jaren op gaan richten met ons sportbeleid.

Het is onze ambitie dat iedere inwoner een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen. Sporten en bewegen dragen bij aan de kwaliteit van leven en wonen in onze gemeente. Het biedt niet alleen gezondheidsvoordelen maar draagt ook bij aan plezier, meedoen en je goed voelen. De gemeente wil dat er voldoende sportvoorzieningen zijn en een efficiënte, duurzame en functioneel ingerichte openbare ruimte. Ook willen ze zorgen voor een veilige fysieke sportomgeving en kansengelijkheid door niet het verschil maar de verbinding centraal te zetten. In de Sport- en Beweegvisie staan vier thema’s centraal:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale sport en beweegaanbieders
  • Duurzame sportomgeving
  • Vaardig in bewegen

Deze vier thema’s zijn gebaseerd op het Lokaal Sportakkoord gemeente Renkum en de ingezette koers voor sportstimulering en accommodatievraagstukken. Nu de Sport- en Beweegvisie is vastgesteld wordt er een tweejaarlijks uitvoeringsplan opgesteld. In dat plan komen de concrete activiteiten en projecten te staan.

Downloads

Bestand downloaden