TC-Lid

Logo korfbalvereniging DKOD

Functienaam

TC-Lid

Naam vereniging

DKOD

Taakomschrijving

Er komen een aantal taken vrij die uitgevoerd worden in samenwerking met 
deze harde kern van de TC. Hieronder de voornaamste, waarbij we graag horen wie welke taak (taken) op zich zou willen nemen. 

  • Contact met trainers en coaches over ontwikkeling teams
  • Vaststellen behoeftes aan ontwikkeling en bespreekbaar maken in TC
  • Vaststellen en ontwikkelen van trainers en coaches
  • Organiseren van oefenwedstrijden
  • Informeren/coördineren teamouders
  • Scheidsrechter planning/coördinatie

Daarnaast mag je je uiteraard actief bemoeien met:

  • de teamindeling (maar niet die van je eigen kind uiteraard)
  • de beschikbaarheid en noodzaak aantal af te nemen uren bij Doelum
  • de trainingskalender
  • de uitvoering van TC beleid

Aantal uur

De TC vergadert maandelijks en je kunt hieraan deelnemen omdat dat wel handig en gezellig is.

Vergoeding

Nader overeen te komen

Contactpersoon

Leonie van Vught - lvvught@hotmail.com

Website

www.dkod.nl